مقاله


کد مقاله : 139306181233151894

عنوان مقاله : برنامه حمايت دولت از نوآوري صنعتي

کلمات کلیدی : نوآوری;اقتصاد رقابتی

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1385

مشاهده شده : 1345

فایل های مقاله : 102 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا امیدخواه omidkhah@modares.ac.ir - -
2 مهدی آذری محمدی m56azari@yahoo.com - -

چکیده مقاله

در اين مقاله ابتدا مقدمه‌اي راجع ‌به لزوم نوآوري در اقتصاد رقابتي و رو به رشد بيان مي‌گردد. پس از آن بخشي از برنامه‌هاي كنوني نوآوري مبني بر فناوري در سطح دولت كه توسط وزارت صنايع و معادن مديريت مي‌شود، به طور مختصر و با توجه ويژه به صنعت و فناوري تشريح مي‌شود. در نهايت برخي از چالش‌هاي موجود در اين مسير نيز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.