مقاله


کد مقاله : 13930622101481900

عنوان مقاله : استفاده از كارت امتيازي متوازن ، به منظور ارزيابي عملكرد مراكز رشد

نشریه شماره : 6 فصل بهار 1385

مشاهده شده : 915

فایل های مقاله : 1.43 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 معصومه مداح masoumeh.maddah@gmail.com استادیار دکترا
2 سارا صفری safari@itincubator.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

همزمان با شكلگيري مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، با حمايت مستقيم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمانها و نهادهاي ديگري چون وزارت صنايع و معادن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان گسترش و نوسازي صنايع، استانداريها و ساير ارگانها، اقدام به توسعه و پيشبرد مراكز رشد نمودند كه نتيجه آن در حال حاضر راهاندازي و تاسيس بيش از 40 مركز رشد با زمينههاي تخصصي متنوع ميباشد. اما از جمله مهمترين موضوعات قابل توجه درخصوص اين مراكز اين است كه با گذشت حدود 5 سال از راهاندازي نخستين مركز رشد در ايران، مطالعه و مقايسه دقيق و قابل اتكايي درخصوص عملكرد مراكز رشد تاسيسشده، انجام نشده است و اين مهم قضاوت درخصوص اثربخشي تلاشهاي صورت گرفته را مشكل مينمايد.