مقاله


کد مقاله : 139306221021501903

عنوان مقاله : آشنايي با ثبت اختراعات در فناوري نانو

کلمات کلیدی : پتنت ;فناوری نو

نشریه شماره : 6 فصل بهار 1385

مشاهده شده : 868

فایل های مقاله : 115 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نادر نیک کام n_nikkam@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

ثبت اختراع در موارد مختلف مستلزم احراز شرايطي ميباشد كه از آن جمله ميتوان به ايجاد نوآوري، عدم بديهي بودن و كاربردي بودن اختراع اشاره نمود. در رابطه با فناوري نانو كسب شرايط مذكور در مواردي با مشكلاتي مواجه ميشود كه از مهمترين آنها اين است كه لزوماً كاهش ابعاد در اختراعات جديد شرط عدم بديهي بودن آن را برآورده نخواهد ساخت. همين موضوع موجب بروز مشكلاتي در زمينه اختراعات در حوزه فناوري نانو گرديده است. در اين مقاله بررسي شرايط لازم جهت اعطاي حق پتنت در فناوري نانو و شيوه برطرف ساختن مشكلات موجود در اين رابطه مورد توجه قرار گرفته است.