مقاله


کد مقاله : 13930622103801907

عنوان مقاله : ابهام در ابهام پذيري كارآفرينان

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1384

مشاهده شده : 895

فایل های مقاله : 107 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جلیل صمد آقایی samadaghaee@gmail.com - -

چکیده مقاله

اين مقاله سعي دارد با تفكري واگرا و كارآفرينانه به يكي از ويژگيهاي روانشناختي بارز كارآفرينان يعني ”تحمل ابهام” بپردازد. نويسنده در اين مقاله، اين ويژگي را از زواياي مختلف به سبك كارآفرينان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميدهد. به عبارت ديگر نويسنده قصد دارد به سبك فكري كارآفرينان با موضوع برخورد كند؛ يعني نه چيزي را به سادگي قبول كند و نه آن را به سرعت رد كند. بلكه آنقدر موضوع را از ديدگاههاي مختلف بررسي نمايد تا به يك بينش كامل دست يابد. اين هدف زماني ميسر ميشود كه ديگر نميتواند به سادگي و به روشهاي رايج و كلامي، بينش به دست آمده را اثبات كند يا به ديگران انتقال دهد. در اين مقاله سؤالهايي درباره مفهوم تحمل و ابهام و شرايط پذيرش يا رد آن توسط كارآفرينان مطرح ميشود كه در ادبيات كارآفريني كمتر به آن پرداخته شده است. اين سؤالها كمك ميكند خواننده با زواياي تاريك كارآفريني بيشتر آشنا شود و كارآفرينان را بهتر بشناسند. نويسنده در اين مقاله تاكيد ميكند كه نميتواند به تمام سؤالهاي مطرح شده پاسخ دقيق و قاطعي بدهد؛ بلكه قصد دارد با طرح اين سؤالها و بحث و بررسي آنها، علاقهمندان را براي تحقيق بيشتر تشويق نمايد. بطور كلي ميتوان گفت مطالعه اين مقاله احتياج به تحمل ابهام دارد. افرادي كه منتظرند پاسخ واضحي دريافت كنند، ممكن است اينگونه انتقاد كنند كه اين مقاله نه تنها موضوع تحمل ابهام كارآفرينان را روشن نساخته،بلكه آن را مبهمتر كرده است. به همين دليل عنوان مقاله ”ابهام در ابهامپذيري كارآفرينان“ انتخاب شده است.