مقاله


کد مقاله : 139306221446281910

عنوان مقاله : توسعه فناوري ، چرخه فناوري و ايجاد ارزش اقتصادي پايدار

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1384

مشاهده شده : 820

فایل های مقاله : 153 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا ملک زاده rezamalekzadeh@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

توسعه فناوري به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي و حياتي براي دستيابي به اقتصاد دانش محور و سالم در كشور، واقعيتي انكارناپذير است كه بايد از تمامي جوانب مورد بررسي قرار گيرد و مزايا و منافع راهكارهاي مختلف آن بررسي شوند. در اين نوشته تلاش ميشود مفاهيم توسعه فناوري، انتقال فناوري، چرخه فناوري و اكوسيستم صنعتي مورد نياز براي به كارگيري اين مفاهيم تشريح گردد. توجه و به كارگيري مفهوم چرخه فناوري در فرآيندهاي توسعه فناوري در يك محيط مناسب ميتواند ارزش اقتصادي پايدار ايجاد كند و در عين حال فعاليت شركتهاي نوپاي فناور (TBF) و شركتهايي كه بر پايه فناوريهاي نو ايجاد شدهاند (TNBF) را تسهيل كند. دلايلي كه چرخه فناوري ميتواند در محيط مناسب، ارزش اقتصادي ايجاد كند نيز در قالب الگويي پويا شامل: افزايش نوآوري و خلاقيت، افزايش سرمايهگذاري در تحقيقات، افزايش ظرفيت آموزشهاي فناورانه، افزايش مؤسسات و مراكز تحقيقاتي، بررسي ميشود.