مقاله


کد مقاله : 139306231112571922

عنوان مقاله : مدیریت کیفیت در مراکز رشد فناوری

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1383

مشاهده شده : 1068

فایل های مقاله : 18.86 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدصالح اولیاء owliams@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

چکیده درز دسترس نیست