مقاله


کد مقاله : 1393062311341920

عنوان مقاله : ارتباط بين شركت هاي مجازي و فناوري اطلاعات با مديريت ريسك و تاثير متقابل آنها بر يكديگر

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1384

مشاهده شده : 1095

فایل های مقاله : 155 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ايمان محمدیان خراسانی iman.mohammadian@gmail.com مربی دکترا
2 رضا صنیعی r_sanii@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در محيط كسب و كار امروزي ، فناوري اطلاعات به عنوان يك فناوري نوين ، نقشي كليدي ايفا مي كند . از يك سو به دليل همين نقش كليدي و نيز وجود منابع بسيار گسترده و از سوي ديگر تغييرات بسيار سريع فناوري و محيط كسب و كار ، سازمان هاي استفاده كننده از اين فناوري با سطح بالايي از مخاطرات مواجه مي گردند ، كه اين امر لزوم استفاده از مديريت ريسك موثر و همه جانبه در حوزه ي فناوري اطلاعات را آشكار مي سازد . ..