مقاله


کد مقاله : 13930623915461913

عنوان مقاله : پژوهش و فناوري در نظام ملي نوآوري كشور

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1384

مشاهده شده : 926

فایل های مقاله : 198 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهزاد سلطانی BSOLTANI@KASHANU.AC.IR دانشیار دکترا

چکیده مقاله

يك مطالعه تطبيقي بين نظام ملي نوآوري ، نظام پژوهشي و نظام فناوري در مورد ورودي ها ، خروجي ها ، فرايندها، اهداف و راهبردها نشان مي دهد كه تفاوت بسياري بين آنها وجود دارد . نگاه نظام ملي نوآوري كامل تر و جامع تر است و خطاي كم تري خواهد داشت . اين مطالعات در مورد كشور انجام شده اند