مقاله


کد مقاله : 13930623923301915

عنوان مقاله : تجارت خدمات در عرصه سازمان تجارت جهاني

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1384

مشاهده شده : 1068

فایل های مقاله : 148 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ولی ساجدی valisajedi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

بحث راهبردي عضويت در سازمان تجارت جهاني از مباحث مهم مبادلات جهاني است و كشورهاي جهان با اشتياق آن را پيگيري مي كنند ، عدم حضور در اين عرصه ، نه مقيد و نه ميسر است . زيرا اين سازمان در حال حاضر 148 كشور جهان و بيش از 95 درصد از تجارت جهاني را تحت پوشش قرار داده است . بنابراين ، لازم است با مطالعه جنبه هاي مختلف تجارت كالا ، خدمات و مالكيت صنعتي ، عضويت در اين سازمان به طور هدفمند بررسي شود. با توجه به ضرورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني كه همواره مورد توجه دولتمردان ، مراجع دانشگاهي و سرمايه گذاران بوده و برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي بر آزادسازي تجارت بنا گرديده است و با توجه به نيروهاي انساني جوان و تحصيل كرده و استعدادهاي بالقوه در كشور و همچنين با توجه به پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان مذكور (از تاريخ 5 خرداد 1384) ، لازم است قبل از هر اقدامي ابعاد مختلف آن بررسي شود.