مقاله


کد مقاله : 13930623933321917

عنوان مقاله : مدیریت زمان

کلمات کلیدی : مدیریت زمان

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1384

مشاهده شده : 705

فایل های مقاله : 243 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید رضا علوی s_r_alavi@yahoo.com - کارشناسی

چکیده مقاله

چکیده فارسی ندارد