مقاله


کد مقاله : 13931217174581933(DOI : 10.7508/jstpi.2015.03.003)

عنوان مقاله : عوامل موثر بر نوآوری پذیری صنعت اپراتوري تلفن همراه در گذار به سمت موبایل باند پهن؛ مورد مطالعه کشور ايران

نشریه شماره : 43 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 1248

فایل های مقاله : 514 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بیتا کمالی btakmli@yahoo.com - دکترا
2 حجت‌اله حاج حسینی Hojat.hajihoseini@gmail.com دانشیار -
3 مهدی الیاسی elyasi.atu@gmail.com - دکترا

چکیده مقاله

هدف از اين مقاله بررسي عوامل موثر بر نوآوری پذیری صنعت اپراتوري تلفن همراه در خارج و داخل کشور مي باشد که با رويکرد تحقيقات ترکيبي و با استفاده از مطالعه موردي، انجام شده است. با توجه به اينکه صنعت مخابرات یكی از صنایع كلیدی كشور از منظر اقتصادي و فناوري است و می‌تواند موتور محرك بسیاری از فناوری‌های پیشرفته دیگر در كشور باشد اين بررسي می تواند يافته‌هاي مناسبي براي صنعت مخابرات کشور به صورت عام و شرکت هاي اپراتوري کشور به صورت خاص داشته باشد. در نتيجه در اين تحقيق به بررسی عوامل موثر بر نوآوری پذیری اپراتورهاي کشور در گذار نسلي از نسل 2 به سمت موبايل باند پهن پرداخته شده است. در ابتدا با مرور ادبيات تحقيق اهميت نوآوري در صنعت بيان شده و سپس عوامل موثر بر نوآوري پذيري در قالب چاچوب مفهومي نشان داده شده است که شامل عوامل دروني؛1) ساختار زنجيره ارزش 2) مدل کسب و کار 3) همگرايي و هم سويي سازماني و 4) همگرايي فني(تجهيزات قديم و جديد) و عوامل بيروني؛ 1) پذيرش تکنولوژي توسط بازار و 2) نهادهاي تنظيم مقررات مي باشد. و در نهايت از طريق مصاحبه با خبرگان صنعت صحت مدل و عوامل آن سنجيده شده است.