مقاله


کد مقاله : 139405161925441940(DOI : 10.7508/jstpi.2015.04.005)

عنوان مقاله : ارائه الگوی مفهومی بهره‌وری نیروی انسانی با تلفیق رویکرد اسکاپ- کارت امتیازی متوازن

نشریه شماره : 44 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 1653

فایل های مقاله : 518 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا آقائی reza.aghaee2006.imi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه تمام كشورهاي جهان در پي بدست آوردن پيشرفت‌هايي در زمينه بهره‌وري هستند بدين معني كه بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار توليد ملي بيشتري دست يابند زيرا ميان درآمد سرانه هر كشور و شاخص بهره‌وري رابطه‌اي مستقيم وجود دارد. يكي از عوامل مهم در پيشبرد اهداف مديريت در سازمان نيروي متخصص مي‌باشد. بر اين اساس، نيروي ماهر و متخصص را سرمايه اصلي و رمز موفقيت سازمان مي‌دانند. از اين رو براي موفقيت و ادامه حيات سازمان بايد روش‌ها اصلاح شده و در روند انجام امور بهبود حاصل گردد و اين امر با بهره‌ور شدن سازمان‌ها و كاركنان آنها ميسر مي‌شود. به عبارت ديگر سازماني موفق‌تر است كه بتواند خدماتي با كيفيت و كارآيي بهتر و هزينه كمتر با اثربخشي به مشتريان خود ارائه دهد. این پژوهش بر آن است تا با بررسی ادبیات و مدل‌های مربوط به بهره‌وری، طی بیست سال گذشته، عوامل‎ اساسي و مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی را شناسايي و مناسب‌ترین الگوی بهره‌وری نیروی انسانی را ارائه کند. این تحقیق با استفاده از بررسی منابع موجود و به روش کتابخانه‌ای، به توسعه مجموعه دانسته‌های موجود درباره اصول و قوانین معيارهاي بهره‌وری نیروی انسانی پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی به چهل و هفت شاخص که با توجه مدل تلفیقی اسكاپ و کارت امتیازی متوازن، الگوی مفهومی بهره‌وری نیروی انسانی در چهار عامل: فناوری و دانش، مشتری، فنون و فرآيند و سازمانی طبقه‌بندی گردیده است.