مقاله


کد مقاله : 13940926930362356(DOI : 10.7508/jstpi.2017.01.006)

عنوان مقاله : شناسائی روش های مناسب برای بلوک جریان های درآمدی در کسب و کارهای الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکت کاغذ دیواری آرمانی (صنعت کاغذدیواری))

نشریه شماره : 49 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 1257

فایل های مقاله : 213 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صديقه بهرامي کميل maryambahrami_61@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 علی عبدالهی ali_abdollahi@sbu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه کسب و کارها با محیطی چالش برانگیز و همواره در حال تغییر روبه رو هستند، تجارت و روش های کسب و کار، یکی از مهمترین حوزه هایی است که با به کارگیری فناوری های اطلاعاتی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است، بسیاری از روش های کسب درآمد متحول گشته و روش ها و ارزش های جدید فراوانی پا به عرصه وجود نهادند. مدل‌های کسب و کارِ شرکت‌ها یکی از عوامل اصلی در میزان موفقیت عملکرد آن‌ها و در واقع چارچوبی برای کسب درآمد هستند، به سه پرسش کلیدی پاسخ می‌دهند، کدام فعالیت‌ها، چگونه و چه وقت باید انجام شوند؟ پاسخ صحیح به این پرسش‌ها منجر به عملکرد مناسب و ارائه مزایای مطلوب به مشتریان و در نهایت سود برای شرکت می شود. اگر مشتریان قلب مدل کسب و کار باشند، جریان های درآمدی شریان های آن را تشکیل می دهند. شرکت باید از خود بپرسد که هر بخش مشتری واقعا برای چه ارزشی تمایل به پرداخت پول دارد؟ از این رو هدف اصلی مقاله، شناسائی روش های مناسب برای بلوک درآمدی در کسب و کار الکترونیکی در صنعت کاغذ دیواری برای شرکت آرمانی می باشد. چارچوب تئوریک تحقیق بر مبنای مدل استروالدر ترتیب داده می شود. جامعه آماری در این تحقیق مدیران ارشد، پرسنل واحدهای مالی، بازاریابی و فروش شرکت آرمانی می باشد. سپس از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و با استفاده از تحلیل محتوا از نوع تحلیل تم سعی شد تا مولفه های اصلی جریان های درآمدی و هزینه مدل کسب و کار الکترونیک استخراج گردد.