مقاله


کد مقاله : 13950124238142374(DOI : 10.7508/jstpi.2017.02.002)

عنوان مقاله : شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل ارائه پارک‌های علم و فن‌آوری به شرکت‌های فعال در عرصه فن‌آوری‌های نرم

نشریه شماره : 50 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 1332

فایل های مقاله : 696 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعيد شوال‌پور shavvalpoor@gmail.com استادیار دکترا
2 صادق حسين‌زاده ملکي Sa.maleki@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 مهدي غفوري‌فرد mahdi.fard@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد
4 ميرسامان پيشوايي ms-pishvaee@aut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

با گذشت بیش از دو دهه از شکل گیري پارك هاي علم و فن آوري در ایران، برخی چالش هاي متعدد موجب شده که با توجه به مأموریتی که براي آن ها تعریف شده است، پارك ها نتوانند خدمات قابل توجهی برای شرکت های فعال در عرصه فن‌آوری های نرم کشور داشته باشند. یکی از چالش هایی که پارك هاي علم و فناوري در کشور با آن مواجه هستند، نبود معیار مشخصی برای تعیین خدمات بهینه قابل ارائه به توسعه شرکت های فعال در عرصه فن‌آوری های نرم است. از این رو در این پژوهش سعی شده با بررسی مدل های مختلف جهانی از پارک های علم و فن‌آوری های نرم و همچنین بررسی میدانی نظرات برخی فعالان این عرصه در داخل، پیشنهاداتی را جهت تقویت و توسعه خدمات پارک های علم و فن‌آوری و با هدف گسترش و ارتقای شرکت های کوچک و متوسط در عرصه تکنولوژی های نرم ارائه شود. در این مطالعه از روش فرایند مرور منابع و همچنین مصاحبه کیفی غیر ساختاری جهت گردآوری اطلاعات و جهت جمع بندی پژوهش نیز از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن است که خدماتی مانند اعطای وام های کم بهره، ارائه پیشنهاد درباره خطرهای پیشبرد و توسعه شرکت ها، انتقال تجربیات مورد نیاز شرکت ها از جمله تحلیل بازار، ویژگی های جمعیتی و نیازهای آنان برای توسعه و موفقیت این شرکت ها حائز اهمیت فراوانی است.