مقاله


کد مقاله : 13950310925402427(DOI : 10.7508/jstpi.2016.01.004)

عنوان مقاله : شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار

نشریه شماره : 45 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 1309

فایل های مقاله : 663 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حجت حسني سعادت hasanisaadat@gmail.com - -
2 حميد عرفانيان خانزاده hamid_erfanian@yahoo.com استادیار دکترا
3 غلامرضا ملک زاده rezamalekzadeh@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

دانش منبعی ارزشمند و راهبردی و نیز یک دارایی مطرح است و ارایه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادي، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امري سخت و بعضاً ناممکن است. امروزه مديريت دانش به يكي از فعاليت‌هاي مهم سازمان‌های امروزی براي بهبود و حفظ مزيت رقابتي تبديل شده است كه هدف نهايي آن بهره‌‌برداري و توسعه دارايي‌هاي دانشي در راستاي تحقق اهداف و ايجاد ارزش افزوده براي سازمان است. توجه به مدیریت دانش در تدوین راهبردهای کسب و کار جهت کسب مزیت رقابتی امری حیاتی می‌باشد. به همین جهت شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت. در این راستا 55 عامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش استخراج شد و با استفاده از روش دلفی و اخذ نظرات خبرگان، ارتباط آنها با راهبردهای کسب و کار احصاء گردید که بر این اساس 35 عامل مؤثر در 6 بعد رهبری، راهبردی، زیرساخت، ساختار، فرهنگی و علمی مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. در میان ابعاد شناسایی شده، بعد رهبری بیشترین اهمیت را نسبت به دیگر عوامل دارد. پس از آن ابعاد راهبرد و علمی نقش داشته‌اند. در مجموع نیز 64 درصد عامل‌های شناسایی شده تأیید گردید.