• صفحه اصلی
  • ارائه مدل اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز با استفاده از روش دیمتل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950518033153061 بازدید : 3097 صفحه: 8 - 15

10.7508/jstpi.2017.03.002

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط