مقاله


کد مقاله : 139505241044113121(DOI : 10.7508/jstpi.2015.03.004)

عنوان مقاله : بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا

نشریه شماره : 43 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 1407

فایل های مقاله : 414 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 تورج صادقی Tooraj_sadeghi@yahoo.com استادیار دکترا
2 غلامرضا ملک زاده rezamalekzadeh@yahoo.com استادیار دکترا
3 نرگس خنده رو narges_khanderou@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

توسعه برنامه‌های بازاریابی راهبردی موفق برای تجاری‌سازی فناوری‌های جدید، به چالشی برای شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری تبدیل شده است. سازوکار توسعه راهبردهای بازاریابی موفق برای نوآوری‌های فناورانه فرایندی پیچیده از طراحی تا پیاده‌سازی است. شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور نقش مهمی در تسهیل اقتصاد دانش‌بنیان یا اقتصاد هوشمند بازی می‌کنند با این حال، برتری‌های فناورانه تضمینی برای موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط فناورمحور نیست. در عوض، شانس موفقیت می‌تواند با ترکیبی از برتری فناوری و قابلیت بازاریابی به حداکثر برسد. در این مقاله با توجه به مطالعات کلیدی منتشر شده در حوزه شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور، ابتدا ویژگی شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور مورد بررسی قرار گرفته و عوامل و موانع موفقیت این شرکت‌ها به اختصار بیان گردیده و با توجه به اینکه بازایابی به عنوان یکی از دو عامل موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور تشخیص داده شده است، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای بازاریابی فناوری پرداخته شده است تا به مدیران این شرکت‌ها یادآوری کند تنها، موفقیت حاصل از یک فناوری ناب متضمن موفقیت یک شرکت نخواهد بود و بازاریابی به عنوان یکی از عناصر اصلی و مؤلفه‌های مهم موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور می‌بایست در اولویت فعالیت آن‌ها قرار گیرد.