مقاله


کد مقاله : 13950524943543119(DOI : 10.7508/jstpi.2015.03.001)

عنوان مقاله : نقش سرمایه‌گذاری جمعی در تأمین سرمایه کارآفرینان نوپا

نشریه شماره : 43 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 1421

فایل های مقاله : 626 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سجاد عساکره sajad.asakere@mail.com - کارشناسی
2 سعید زرندی saeed_zarandi@yahoo.com استادیار دکترا
3 محسن افشارپور mohsen.afsharpour@gmail.com - کارشناسی

چکیده مقاله

همواره تأمین سرمایه مورد نياز در استارتاپ‌ها، به عنوان يکی از چالش‌ها براي کارآفرينان مطرح شده است. از طرفی به دلیل ريسك سرمايه‌گذاري‌های خطرپذیر، مؤسسات مالي و بانک‌ها اغلب تمایل کمتري به سرمايه‌گذاري در اين فعاليت‌ها نشان مي‌دهند. با گسترش روزافزون اينترنت و شبکه‌های اجتماعی مرزها در ارتباطات حذف شده و مفاهیم جدیدی نظیر شبکه‌سازی و بهره‌برداری از سرمایه‌های اجتماعی مطرح شده است. در این مقاله به معرفی سرمایه‌گذاری جمعی به عنوان جدیدترین روش تأمین سرمایه از طریق اینترنت برای بهره‌برداری از سرمایه‌های اجتماعی، به جای استفاده از وام‌های بانکی، فرشتگان کسب و کار و سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر پرداخته شده است. به دلیل کم بودن تحقیقات علمی در این زمینه، با استفاده از روش استنتاجی مفهوم پدیده سرمایه‌گذاری جمعی، بسط و گسترش ادبیات در این حوزه، اهداف و انگیزه مشارکت‌کنندگان، بیان مدل‌ها، پتانسیل‌های بالقوه، موانع و محدودیت‌ها تبیین شده است. نتایج تحقیق نشان‌دهنده سرعت رشد این مفهوم در جهان به‌خصوص، کشورهای در حال توسعه می‌باشد که می‌توان با فراهم کردن بسترهای فرهنگی، فناوري، قانونی و اجتماعی در کشور، مدل سرمایه‌گذاری جمعی را عملیاتی کرد.