مقاله


کد مقاله : 13950718134573604(DOI : 10.7508/jstpi.2016.03.008)

عنوان مقاله : لباس‌های هوشمند؛ از حل مسأله تا تولید دانش

نشریه شماره : 47 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 1553

فایل های مقاله : 609 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضي پورمحمدي morteza@pourmohamadi.net استادیار دکترا
2 اعظم نعمتي azam_nemati@ymail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

محصولات فناوري‌محور و پیچیده با حجم مجهولات بالا نوعی از «مسائل خبیث» محسوب شده که محققان برای حل آنها استفاده از «تفکرطراحی» را پیشنهاد داده‌اند. هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی نقش تفکرطراحی اعمال شده در پروژه‌های طراحی، از حل مسأله تا تولید دانش است. در این مقاله ابتدا تفکرطراحی به‌عنوان یک پارادایم تبیین شده است. سپس فرصت‌ها و چالش‌های موجود در مرحله طراحی و توسعه لباس‌های هوشمند- به‌عنوان یک مسأله خبیث- با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در ادامه با بررسی نمونه موردی یک لباس هوشمند طراحی شده توسط نگارنگان، ابعاد تفکرطراحی موجود در آن واکاوی شده است. نتایج نشان می‌دهد استفاده این چنینی از تفکر طراحی- ضمن مدیریت فرایند طراحی و توسعه- به مثابه رویکردی جدید به روش‌های طراحانه کنونی است؛ بدین معنا که تفکرطراحی به‌عنوان تفکری نظام‌مند، خلاق و انسان‌محور؛ علاوه بر اینکه می‌تواند برای تحقیق و هسته مرکزیِ مدیریت یک فعالیت طراحی و توسعه‌ای استفاده شود؛ می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تولید دانش نیز محسوب شود. دانش تولید شده شامل در اینجا شامل بازتعریف و تشریح صورت مسأله، تعیین سطح ادغام تکنولوژی، مدل الزامات طراحی و نیازمندی‌های کاربر و مدل جریان کار بود که علاوه بر تسهیل فرایند حل مسأله و کاهش خطاهای طراحی، می‌تواند یکی از مصداق حل مسأله تعمیم‌پذیر و تولید تصمیم و الگو واقع شود. این رویکرد (تحقیق از طریق طراحی) بیان می‌کند دانش کلی (صورت مسأله، روش‌ها و فرايندها) برای طراحی در فعالیت‌های میان‌ رشته‌ای و پیچیده طراحی؛ نه تنها از قبل چندان مشخص نیست که ماهیت زاینده تفکر طراحی عهده‌دار این وظیفه است. به بیانی دیگر؛ شناخت مسأله با حل آن همراه می‌شود.