مقاله


کد مقاله : 13950928125174224(DOI : 10.7508/jstpi.2017.01.002)

عنوان مقاله : طبقه بندي مشتريان خدمات اينترنتي با استفاده از الگوريتم داده كاوي

نشریه شماره : 49 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 1527

فایل های مقاله : 494 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فريد نوروزي marketing_norozi@yahoo.com استاد کارشناسی ارشد
2 حامد كاظمي پور hkazemipoor@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه نقش مشتريان بجاي پيروي از توليد کنندگان به هدايت آنها مبدل گشته است به همين دليل دسته بندي مشتريان در هدفمند سازي و سفارشي سازي خدمات و اولويت بندي محصولات شركتها بر مبناي ميزان سودآوري کمک شاياني مي کند. در بازار ارائه دهندگان خدمات اينترنتي، رقباي زيادي با هم رقابت مي کنند زيرا سرمايه گذاري بر روي خدمات ارتباطي و اينترنتي سودآور و مفيد مي باشد. لذا براي پيشرفت در بازار مذکور، ارائه سرويس هاي جديد و خلاقيت و نوآوري از موارد ضروري مي باشد. شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي براي گرفتن حجم بيشتري از بازار بايد با شناخت کافي از بازار و مشتريان، به حفظ مشتريان موجود و جذب مشتريان جديد بپردازند چنين شركتهايي مي توانند با طبقه بندي و خوشه بندي مشتريان خود، ضمن شناسايي و حمايت از مشتريان فعال و سودرسان، مشتريان نامتعارف را از چرخه خدمات رساني شركت خارج نمايند. اين تحقيق با استفاده از الگوريتم داده كاوي، ضمن كشف و شناسايي چنين مشترياني، شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي را نيز به اهدافشان نزديكتر مي كند.