مقاله


کد مقاله : 13951006925534326(DOI : 10.7508/jstpi.2016.04.007)

عنوان مقاله : اولویت‌بندی ابعاد و شاخص‌هاي مؤثر بر مديريت نوآوري در صنعت تجهيزات نيروگاهي و تأمين انرژي (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس)

نشریه شماره : 48 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 1458

فایل های مقاله : 481 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس خمسه khamseh1349@gmail.com استادیار دکترا
2 محمدحسن ناصرملي nasermelli@vatanmail.ir استاد دکترا
3 علی رمضانی ramezani.management@yahoo.com استادیار -

چکیده مقاله

نوآوری ذاتاَ دارای ریسک است و حتی شرکت‌های رشد یافته نیز نمی‌توانند ریسک‌های نامحدود انجام دهند. عوامل متعددی از قبیل نوع و شیوه رهبری سازمان، منابع مالی، توانمندی کارکنان و ... در اجرای فرايند نوآوري تأثیرگذار می‌باشند که پس از شناسایی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر مدیریت نوآوری، تعیین اولویت و رتبه‌بندی آنها، مدیران را در برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر فرایند نوآوری یاری می‌کند و باعث کاهش ریسک‌های فعالیت‌های نوآورانه می‌گردد. از این رو در این پژوهش که به عنوان یک مطالعه موردی در شرکت مپنا پارس، صورت گرفته، تعداد 55 شاخص مؤثر بر مديریت نوآوری، در 8 بعد شامل: عوامل مالی، مدیریتی، سازمانی، تحقیقاتی، انسانی، فرهنگی، خارجی و عوامل سیستمی دسته‌بندی گردید و سپس با توجه به میزان تأثیر آنها بر مدیریت نوآوری در شرکت مپنا پارس هر کدام از این شاخص‌ها و ابعاد اولويت‌بندي شده و اولویت هرکدام تعیین گردید. که با توجه به نتایج آن، عوامل انسانی، مدیریتی و فرهنگی نسبتاً در وضع مطلوب می‌باشند و سایر عوامل یعنی عوامل مالی، سازمانی، خارجی، سیستمی و تحقیقاتی در وضعیت نامطلوب قرار دارند. همچنین میان شاخص‌ها، شاخص‌های سبك رهبري سازمان، ميزان حمايت سازماني از كاركنان خلاق، حمايت مديريت ارشد از فعاليت‌هاي نوآورانه داراي بالاترين اولويت و شاخص‌هاي وجود منابع علمي، تبديل دانش ضمني به دانش صريح، توسعه محصولات جديد، تعامل با تأمين‌كنندگان، تعامل با مراكز دانشگاهي و تحولات فناوري، دارای کمترین اولویت می‌باشند.