مقاله


کد مقاله : 13951006938574327(DOI : 10.7508/jstpi.2016.04.008)

عنوان مقاله : چشم‌انداز آينده نقش شبکه‌سازي در افزايش مزيت رقابتي از طريق نوآوري باز در کسب و کارهاي کوچک و متوسط

نشریه شماره : 48 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 1847

فایل های مقاله : 309 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عاطفه ذوالفقاری ATEARTA@GMAIL.COM - دانشجوی دکترا
2 حسام زند حسامی zandhessami@yahoo.com استادیار -

چکیده مقاله

شبکه‌سازي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه فناوري و نوآورى براى بهبود رقابت‌پذيرى سازمان‌ها در محيط پر رقابت است. بنگاه‌ها با نيروى انسانى كارآمد و ظرفيت‌هاى داخلى خود قادر به ايده‌گرفتن، شناسايى اولويت‌هاي فناوري‌هاي جديد و نيازهاى مشتريان از طريق آينده‌نگاري خواهند بود و سازمان‌ها برای این مهم به نوآورى و تقویت نوآوری باز نیاز خواهند داشت. اين مقاله يك مطالعه كيفي است كه با مطالعه اسناد، بانك‌هاي اطلاعاتي و مقالات آينده‌نگاري، مزيت رقابتي و شبکه‌سازي شكل گرفته است و با بررسي چشم‌انداز آينده با پس‌نگري (با طراحی یک سناریو) به نقش مهم شبکه‌سازي در کسب و کارهاي کوچک و متوسط اشاره کرده است. براساس اطلاعات جمع‌آوري شده فرايند نوآوري باز در شبکه‌سازي کسب و کارهاي کوچک و متوسط نقش بسيار مهمي دارد. با استفاده از فرايند نوآوري باز شرکت‌ها در طي مراحل کسب ايده تا رساندن محصول به بازار از ساير شرکت‌ها و سازمان‌هاي شبکه کمک دريافت کرده و در طول فرایند کسب ايده، دانش فني، فناوري و خدمات، روش توليد و توزيع جديد تا دريافت بازارهاي جديد در شبکه، باعث افزايش درآمد و کاهش هزينه‌هاي شرکت خواهند شد. همچنين در فرايند نوآوري باز شرکت‌ها مرتب در حال فروش ايده، دانش فني، فناوري، و خدمات خود به ساير شرکت‌هاي شبکه بوده که باعث افزايش درآمد و کاهش هزينه‌هاي شرکت و در نهايت رسيدن به مزيت رقابتي براي شرکت خواهد شد.