مقاله


کد مقاله : 139510111641264383(DOI : 10.7508/jstpi.2017.03.001)

عنوان مقاله : مکان یابی شهرک دانش بنیان در استان تهران

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 1226

فایل های مقاله : 691 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی قرخلو mehdegh@yahoo.com دانشیار دکترا
2 مریم موسوی ivi.mousavi@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

استان تهران سهم بسزایی در توسعه علوم و فناوری در کشور ایفا میکند، بدیهی است ظرفیت های علمی، نیاز به امکانات و زیرساخت هایی برای توسعه کسب و کار خود دارند. یکی از مهم ترین عوامل در رونق کسب و کارهای مبتنی بر دانش، بستر فیزیکی مناسب این بنگاه ها می باشد. نزدیکی شرکت های دانش بنیان از یکسو به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و از سوی دیگر به صنایع، سبب می شود فرایند تبدیل علم به صنعت تسریع گردد. در این پژوهش ابتدا معیارهای موثر در مکان یابی شهرک دانش بنیان را شناسایی کرده سپس با استفاده از روش AHP به وزندهی این معیارها و زیرمعیارها پرداخته ایم، در مرحله بعد با اعمال این وزن ها در نرم افزار GIS نقشه های مربوط به هرکدام را در محیط ARC map تهیه نموده ایم. با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با روی هم گذاری معیارهای موثر در مکان یابی شهرک دانش بنیان، نقشه پهنه بندی شده این مناطق با دو اولویت در سطح استان شناسایی شد. پس از تهیه نقشه نهایی با مطالعه در مورد پهنه های دارای اولویت به غربالگری پرداخته و نقاطی که دارای استانداردهای بالاتری می باشند را جهت مکان یابی شهرک دانش بنیان نشان داده ایم. در مکان های انتخاب شده برای شهرک دانش بنیان به عواملی از جمله نزدیکی به دانشگاه ها، مراکز آموزشی و مناطق صنعتی، وجود امکانات زیر بنایی و طرح های توسعه ای استان و شهر تهران توجه ویژه نموده ایم.