مقاله


کد مقاله : 13951211112365178(DOI : 10.7508/jstpi.2017.04.006)

عنوان مقاله : بررسی تأثیر ابعاد سلطه‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل‌گری درگیری ذهنی محصول

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 1044

فایل های مقاله : 432 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن اکبری akbarimohsen@gmail.com دانشیار دکترا
2 مصطفی ابراهیم پور ازبری guilan.st@gmail.com استادیار دکترا
3 میثم مسعودی فر meysam.masoudi69@gmail.com - کارشناسی ارشد
4 صدیقه خیری s.kheiri24@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

یکی از انواع کالاهای لوکس که به سرعت در حال گسترش در بازارهای جهانی است، محصولات با فناوری بالای لوکس یا محصولات لوکس با فناوری بالا است. امروزه در بسیاری از مناطق، بازار محصولات لوکس با فناوری بالا به طرز بی‌سابقه‌ای در‌حال گسترش است. افرادی که تمایل زیادی به خرید کالای لوکس با فناوری بالا دارند، از ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری خاصی برخوردارند که تا حدودی آنها را از دیگر افراد متمایز می‌نماید. از جمله ویژگی‌های خریداران این کالاهای لوکس با فناوری بالا، وجود سلطه‌طلبی اجتماعی آن‌هاست. ما در این پژوهش به بررسی تأثیر ابعاد مختلف سلطه‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با در ‌نظر ‌گرفتن درگیری ذهنی محصول پرداخته‌ایم. این پژوهش از لحاظ جهت‌گیری‌های پژوهش، کاربردی بوده و ازلحاظ هدف پژوهش نیز توصیفی است. این پژوهش گوشی آیفون را به عنوان یک کالای با ویژگی‌های لوکس و فناوری بالا انتخاب کرده است. جامعه آماری این پژوهش، خریداران گوشی آیفون در فروشگاه پایتخت، عرضه‌کننده گوشی‌های هوشمند در تهران است. برای آزمون فرضیه‌ها، از روش همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری و به طور مشخص از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Smart PLS استفاده‌شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که رابطه بین زیاده‌خواهی و جاه‌طلبی با انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا معنادار است و همچنین درگیری ذهنی مصرف‌کننده در خصوص محصول، رابطه بین ابعاد سلطه‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان و انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا را تعدیل نمی‌نماید.