مقاله


کد مقاله : 139603011449556090

عنوان مقاله : ملاحظات فناوری برای تدوین نقشه جامع علمی کشور

نشریه شماره : 15 فصل تابستان 1387

مشاهده شده : 551

فایل های مقاله : 178 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی فرقانی forghaninik@yahoo.com - -
2 محسن قرنفلی gharanfoli@usc.ac.ir - -

چکیده مقاله

نقشه جامع علمی کشور را مجموعه ای هماهنگ، پویا و منسجم از اهداف، سیاست ها و الزامات تحول راهبردی علم، فناوری و نوآوری می دانند ککه نقه راه تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور خواهد بود. فناوری در این نقشه به عنوان یک ابزار توانمند و عامل اصلی تولید ثروت از اهمن ویژه ای در چرخه نوآوری تجاری سازی عم برخوردار است. در این مقاله با توجه به اهمین موضوع فناوری، برخی از مهم ترین ملاحظات، کارکردها و مفاهیم فناوری در راستای تدوین نقشه جامع علمی کشور تشریح می شود.