مقاله


کد مقاله : 139608301349919255(DOI : 10.7508/jstpi.2018.04.003)

عنوان مقاله : شناسایی شاخص‌هاي مؤثر بر خلق دانش ملي، هوش ملي و توليد ناخالص داخلي (مرور ادبيات نظام‌مند)

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 1446

فایل های مقاله : 622 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 قاسم آذري آراني azariarani@yahoo.com مربی دانشجوی دکترا
2 جلال رضائي نور rezaeenoor@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

نقش دانش و مديريت دانش در شكوفايي اقتصاد كشور‌ها غيرقابل انكار است و از آن به‌عنوان عامل مهمی در افزایش بهره‌وري و تولید ناخالص داخلی کشورها مي‌توان نام برد. هوش نيز به‌عنوان عنصری كه بر خلق دانش تأثیرگذار است، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب كرده است. بر اين اساس اين مقاله به دنبال شناسايي شاخص‌هاي مؤثر در هر يك از ابعاد خلق دانش ملي، هوش ملي و توليد ناخالص داخلي است. اين مقاله از نوع تحقيق كيفي و بصورت مرور ادبيات نظام‌مند در حوزه‌های خلق دانش، تولید ناخالص داخلی و هوش ملی انجام شده است. در این راستا، جستجوي مقالات انگلیسی در پایگاه‌هاي اطلاعات علمي نظير ساينس دايركت، امرالد، تيلور و فرانسيس، اسپرينگر و IEEE در بازه زمانی سال‌هاي 1992 تا 2017 و جستجوي مقالات فارسی در پرتال جامع علوم انساني و پايگاه مجلات تخصصي نور و پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي در بازه زمانی سال‌هاي 1384 تا 1395 صورت گرفته است. در مجموع، 186 مقاله براي شروع مورد بررسی قرار گرفتند كه پس از جستجو، غربالگري و ارزیابی اين تعداد به 114 مقاله تقليل يافت. اين مطالعه در مقالات مختلف با حجم نمونه و روش‌های پژوهش متفاوت و نيز مدل‌های گوناگون انجام شده‌ است. در نهايت چهار شاخص با شش بعد در حوزه خلق دانش سازمانی، چهار شاخص با هفت بعد در حوزه تولید ناخالص داخلی و شش شاخص با بیست بعد در حوزه هوش ملی شناسایی شدند كه براي پژوهش‌هاي آتي و ارزيابي تأثير اين شاخص‌ها بر يكديگر مفيد خواهند بود. نتایج نشان داد که چهار شاخص با شش بعد استخراج شده از مقالات بررسی شده در حوزه خلق دانش سازمانی بوده و قابل تعمیم به حوزه خلق دانش ملی نیستند و نیاز به بررسی عمیق‌تر ابعاد خلق دانش در سطح ملی با استفاده از روش‌های کیفی و کمی در پژوهش‌های آتی خواهیم بود.