مقاله


کد مقاله : 139609099531419406(DOI : 10.7508/jstpi.2018.03.008)

عنوان مقاله : فناوری‌هراسی و راهكارهای مقابله با آن

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 433

فایل های مقاله : 351 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه شاوردی marzieh_shaverdi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در دنیای كنونی، استفاده از فناوری پیشرفته و به‌روز، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه با حركت كشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر نوآوری. فناوری در ابعاد مختلف زندگی انسان ظهور و بروز یافته است و آثار اجتماعی و اقتصادی فراوانی به همراه دارد. اما، روبه‌رویی با فناوری‌های نوین، در كنار جذابیت‌های خاص خود، همیشه با ترس و هراس همراه بوده است. ترسِ از دست‌دادن موقعیت شغلی، ترس از تغییر در رفتار افراد، ترس از ناتوانی در كار با فناوری و ترس از آثار ناخواسته و ناشناختۀ فناوری بر زندگی فردی و اجتماعی همیشه همراه با ظهور فناوری‌های نوین مطرح شده است. واژۀ «فناوری‌هراسی» اولین بار در سال 1947 برای توصیف این هراس ابداع شده است. فناوری‌هراسی، با ایجاد مقاومت در میان پذیرندگان فناوری، پذیرش و همه‌گیر‌شدن فناوری را با تأخیر مواجه می‌كند. در ایران نیز از دیرباز تاكنون فناوری‌هراسی به اشكال مختلف و با ظهور فناوری‌های مختلف خود را نشان داده است. از ورود خودروها و جایگزینی آن‌ها با درشكه‌ها گرفته تا دستگاه پخش ویدئو، تلفن‌همراه، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌های زیستی و كسب‌وكارهای توسعه‌یافته بر مبنای فناوری‌های موبایل. بنابراین، آشنایی با این مفهوم و راهكارهای مواجهه با آن، برای گام برداشتن در مسیر توسعۀ فناوری و حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله با روش مطالعات كتابخانه‌ای تدوین شده است و در آن پس از مرور تاریخچه، تعاریف و دلایل فناوری‌هراسی، نمونه‌های آن در ایران بیان می‌شود و در پایان راهكارهایی برای مقابله با فناوری‌هراسی ارائه می‌شود.