مقاله


کد مقاله : 139609228125119614(DOI : 10.7508/roshdefanavari.2018.14.002)

عنوان مقاله : ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات با رویکرد سلسله مراتبی خاکستری مورد مطالعاتی (دانشکده آموزش‌های الکترونیک دانشگاه شیراز)

نشریه شماره : 54 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 669

فایل های مقاله : 512 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسین رونقی mh_ronaghi@yahoo.com استادیار دکترا
2 پیام فرهادی payamfarhadi88@gmail.com مربی دانشجوی دکترا
3 صنوبر خردمند igder1983@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

امروزه فناوري ‌اطلاعات يک بخش مهم و راهبردی در توسعه كسب وكار و افزايش قدرت رقابتي است و حاكميت فناوري ‌اطلاعات بخش مهمي از حاكميت کسب وکار محسوب می‌‌شود. ابزارهای مختلفی برای ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات وجود دارد. یکی از کامل‌ترین و پرکاربرد‌ترین این ابزارها کوبیت است. چارچوب کوبیت، چارچوب اطلاعاتی است که بیان می‌کند چه باید انجام شود تا به برتری فناوری اطلاعات دست یابیم براین اساس شرکت‌ها نیاز به اجرای کوبیت خواهند داشت‌. پایة‌ هر علم، شناخت آن است و ارزش قوانین هر علمی به روش شناسی‌ای مبتنی است که در آن علم به‌کار می‌رود بکارگیری روش‌های غیرقطعی اطلاعات نزدیک‌تری به واقعیت ارائه می‌دهند این پژوهش با هدف بکارگیری رویکرد غیرقطعی سلسله‌مراتب خاکستری جهت ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات انجام شده‌ است همچنین در این پژوهش الگویی ترکیبی از کوبیت و چارچوب معماری سازمانی توگف ارائه شده‌ است. پژوهش حاضر از نظر جهت‌گیری، كاربردي و از نظر روش توصيفي - پیماشی است. از پرسش‌نامه برای تعیین وزن ابعاد فرایندهای حاکمیت فناوری اطلاعات و ارزیابی فرایندهای فناوری ‌اطلاعات در دانشکده آموزش‌های الکترونیک دانشگاه شیراز به‌عنوان سازمان مورد مطالعه استفاده شده ‌است. جامعه اول پژوهش شامل گروه خبرگان حوزه حاکمیت فناوری ‌اطلاعات است که با استفاده از تکنیک گلوله‌برفی انتخاب می‌شوند. جامعه دوم شامل20 نفر از مدیران و کارکنان دانشکده براساس تمام‌شماری می‌باشد. نتایج حاصل از این پژوهش چگونگی بکارگیری تئوری خاکستری جهت ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات و همچنین ارائه مدل ترکیبی از توگاف و کوبیت در این ارزیابی را نشان می‌دهد. در این پژوهش تعداد 31 فرایند از فرایندهای حاکمیت فناوری اطلاعات دارای سطح بلوغ بالاتر از سطح دو و پایین‌تر از سطح سه در سازمان مورد مطالعه می‌باشند نتايج پژوهش بیانگر آن است كه سازمان‌ مورد مطالعه بستر مناسبي براي پیاده‌سازي حاكمیت فناوري اطلاعات دارد و مديران سازمان با تکیه بر حوزه‌هاي كوبیت مي‌توانند اين بستر را فراهم كنند.