مقاله


کد مقاله : 13970320122133112668(DOI : 10.7508/jstpi.2018.04.002)

عنوان مقاله : تحلیل بسترهای لازم جهت توسعه قطب علم و فناوری در استان قزوین

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 506

فایل های مقاله : 310 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهرنوش میرزایی mehr_mirza@yahoo.com استادیار دکترا
2 محمدرضا کربلایی رضایی Mkrezaie@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد
3 مازیار امیرحسینی Mazi_lib@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

قطب علم و فناوری می‌تواند به واسطه‌ی تدوین و اعمال سیاست‌های حمایتی، قوانین مناسب و چارچوب‌های نهادی کارآمد، بهره‌وری را افزایش داده، موجب تحریک رشد اقتصادی پایدار از طریق تغییرات فناورانه پویا که به‌وسیله‌ی سیستم‌های نوآوری کارا و مؤثر حمایت می‌شوند، گردد. ایجاد محیط مناسب برای نوآوری در سطح ملی و استانی به شرکت‌ها و صنایع اجازه می‌دهد که رشد نموده، سود بیشتری به‌دست آورده و اشتغال بیشتری ایجاد نمایند. هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل بسترهای لازم جهت توسعه منطقه‌ای علم و فناوری در استان قزوین است. بدین منظور با استفاده از روش میدانی از محققین و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان جامعه نمونه، پرسشنامه‌هایی تکمیل و متغیرها با طیف لیکرت مورد ارزیابی و تحلیل عاملی قرار گرفت و بسترهای لازم برای منطقه‌ای‌شدن علم و فناوری اولویت‌بندی گرديد نتایج پژوهش نشان مي‌دهد وجود سرمایه لازم جهت کمک به شکل‌گیری و تجاری‌شدن برنامه‌های کسب و کار، وجود سازوكارهاي مشخص در ايجاد نهادهاي دانش‌بنيان، سرانه ايجاد سامانه‌هاي الكترونيك، وجود زیرساخت‌های اجتماعی برای همکاری‌های منطقه علم و فناوری، متوسط تعداد پژوهش در منطقه، دسترس‌پذيري به نتايج حاصل از پژوهش، وجود قوانين و مقررات برگرفته از اسناد بالاسري در توسعه علم و فناوري، دسترس‌پذيري به نشريات، سرانه زيرساخت‌هاي ارتباطي، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، دسترسي به اطلاعات كاربردي و ترويجی و سرانه استفاده از اینترنت، بسترهای لازم برای ایجاد و توسعه منطقه علم و فناوری در استان قزوین می‌باشند.