مقاله


کد مقاله : 13971118177438

عنوان مقاله : رتبه¬بندی شاخص¬های انتخاب تامین¬کنندگان جهت برون¬سپاری خدمات تحت شرایط عدم¬اطمینان

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 155

فایل های مقاله : 783 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مصطفی ابراهیم پور ازبری guilan.st@gmail.com دانشیار دکترا
2 محسن اکبری akbarimohsen@gmail.com دانشیار دکترا
3 کرامت غلامی k.gholami2@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 عاطفه عبدالهی abdollahi.atefe1370@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه انتخاب تامین کننده مناسب، یکی از مسائل مهم استراتژیک در بین شرکت هایی است که به نحوی جهت تامین خدمات مورد نیاز خود به آنها وابسته اند. متخصصین معتقدند هیچ یک از راه های ارزیابی و انتخاب، بهترین راه نیستند. بنابراین سازمان ها با نگرش های متفاوتی به این موضوع می نگرند و از روش های متفاوتی برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان استفاده می کنند. بسیاری از کسب وکارها اعم از خصوصی، دولتی، انتفاعی، خیریه و موسسات آموزشی و پژوهشی به واسطه مزایای موجود، استراتژی برون سپاری را در تمامی ابعاد سازمانی جزء اهداف کلان خود قرار داده اند. علت این امر در واقع دست یابی سازمان به مزیت رقابتی است. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی، از حیث روش، توصیفی تحلیلی است. ابتدا ضمن مرور مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته اقدام به مصاحبه با خبرگان حوزه پژوهشی نمودیم، نتایج مطالعات و مصاحبه های صورت گرفته نشان داد که معیارهای ارزیابی خدمات جهت برون سپاری به 7معیاراصلی و 24 معیار فرعی تقسیم بندی می شوند؛ در ادامه با بکارگیری رویکردی ترکیبی ازF-TOPSIS و F-VIKOR معیارهای اصلی شناسایی شده را رتبه بندی کرده و زیرمعیارهایی که امکان بهبود موثرتر هر کدام از معیارهای اصلی فراهم می آورد را شناسایی نمودیم. نتایج این پژوهش نشان داد معیارهای اصلی که دانشگاه گیلان می تواند هنگام گزینش تامین کننده مناسب جهت برون سپاری خدمات بر آن ها متمرکز باشد به ترتیب عبارتند از: کیفیت خدمات، انعطاف پذیری و تحویل.