• صفحه اصلی
  • تناسب استراتژیک بین استراتژی‌های نوآوری و عملکرد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990323237732 بازدید : 501 صفحه: 21 - 31

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط