• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی قطب نوآوری فناوری با استفاده از رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری ISM))

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991104261852 بازدید : 574 صفحه: 32 - 41

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط