اخبار نشریه

بیست و یکمین جلسه هیأت‌تحریریه فصلنامه رشد فناوری برگزار شد

بیست و یکمین جلسه هیأت‌تحریریه فصلنامه رشد فناوری با حضور اعضای هیأت‌تحریریه و کمیته مشاوران در محل مرکز رشد رویش برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای هیأت‌تحریریه و کمیته مشاوران در روز شنبه ششم خردادماه جاری برگزار شد، درخصوص محورهای موضوعی نشریه، تدوین برنامه ها و تعیین راهبردهای سال 96، معرفی رویدادهای نوین کارآفرینی، معرفی الگوهای موفق پارک‌ها و مراکز رشد، بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در رابطه با برگزاری میزگرد و انتشار نظرات خبرگان همگی اعضاء اتفاق نظر داشتند.