اخبار نشریه

جذب مقاله در موضوعات جدید

به اطلاع نویسندگان محترم می‌رساند طبق مصوبه هیأت تحریریه فصلنامه رشد فناوری از تیرماه 1396 علاوه بر محورهای موضوعی فصلنامه ، در موضوعات ذیل مقاله دریافت خواهد شد.

-        بررسی چالش‌های اشتغال و تأثیر آن در توسعه فناوری

-        راهکارهای جذب سرمایه‌گذار خارجی برای کسب و کارهای دانش‌بنیان

-        توسعه مدل‌های کسب و کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط

-        اکوسیستم‌های کارآفرینی و نوآوری

-        سیاست‌گذاری و اجرای کاربرد توسعه پایدار در همه زمینه‌ها

-        توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و انطباق اهداف آنها با توسعه پایدار در کشور

-        بررسی وضعیت مطلوب رشد فناوری در کشور و چگونگی رسیدن به آن

-        بررسی وضعیت آینده پارک‌ها و مراکز رشد در کشور

خواهشمند است مقالات خود را مطابق محورهای موضوعی جدید ارسال فرمایید.