آخرین شماره


شماره 2 سال 17
بهار 1400
دانلود فایل

1 - بررسی نقش مراکز رشد دانشگاهی در توانمندی کارآفرینانه هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی ( DOI : 0)
( سهیلا اکاتی - بهاره ناصری - مراد میرزاده )
2 - نقش فناوری بلاک‌چین در رفع چالش‌های مبادلات زنجیره تأمین: بایسته‌ها و سیاستگذاری‌ها ( DOI : 0)
( علی اکبر فرحزادی - مهدی ناصر )
3 - تناسب استراتژیک بین استراتژی‌های نوآوری و عملکرد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان ( DOI : 0)
( فرشاد قادری - فریبرز رحیم نیا )
4 - طراحی الگوی قطب نوآوری فناوری با استفاده از رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری ISM)) ( DOI : 0)
( رمضان مهدی زاده - پرویز سعیدی - بابک ضیاء - احمد مهرابیان )
5 - تأثير دسترسي به زيست‌توده و توانمندي‌هاي فناورانه بر سياست‌هاي اقتصاد زيستي: مقايسه ايران با كشورهاي منتخب ( DOI : 0)
( سهيلا خردمندنيا )
6 - مروری بر وضعیت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در ایران ( DOI : 0)
( مهدیه رضایی صدرآبادی )
7 - مدل مفهومی توسعه فناوری پهن‌باند با تکیه بر تجارب بین‏ المللی ( DOI : 0)
( علی استاجی - مهدی رعایائی - احمد محمدی )