آخرین شماره


شماره 2 سال 16
بهار 1399
دانلود فایل

1 - چالش‌های مدیریت پروژۀ محصولات و سیستم‌های پیچیده ( DOI : 0)
( زهرا نوری - مجتبی عزیزی )
2 - تأثیر قابلیت¬های فناوری اطلاعات بر تشخیص فرصت کارآفرینی در شرکت‌های در حال رشد پارک علم و فناوری زاهدان ( DOI : 0)
( حسن غفاری - فرحناز آهنگ - ابوبکر ریسی - مهیم شیهکی )
3 - مدل رقابت¬پذیری سازمانی با تاکید بر قابلیت¬های بازاریابی و نوآوری سازمانی در شرکت¬های دانش¬بنیان ( DOI : 0)
( سیدمحمد طباطبایی نسب - فرزانه دشتی خویدکی - رقیه محمدیان یزد )
4 - عوامل اقتصادی مؤثر بر فعالیت¬های کارآفرینانه: مروری بر ادبیات ( DOI : 0)
( امینه زیوری - محسن محمدی خیاره - رضا مظهری )
5 - واکاوی تصویر مقصد بر نیت سفر گردشگران: تأملی بر نقش تعدیلگری رسانه های اجتماعی در صنعت هتلداری ( DOI : 0)
( سید حسام الدین هدایت زاده - هوشمند باقری قره بلاغ )
6 - بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت پتروشیمی با رویکرد دیمتل (مورد مطالعه پتروشیمی لرستان) ( DOI : 0)
( فرشید فرخی زاده )
7 - بررسی و نقش رایانش ابری در شرکت‌های دانش بنیان ایران ( DOI : 0)
( خاطره اسمعیلی رنجبر - مژده سلاجقه )