آخرین شماره


شماره 4 سال 14
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه (مورد مطالعه: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان) ( DOI : 0)
( روزبه حبیبی - زهرا اصغری - کامران جعفری )
2 - تحلیل بسترهای لازم جهت توسعه قطب علم و فناوری در استان قزوین ( DOI : 0)
( مهرنوش میرزایی - محمدرضا کربلایی رضایی - مازیار امیرحسینی )
3 - شناسایی شاخص‌هاي مؤثر بر خلق دانش ملي، هوش ملي و توليد ناخالص داخلي (مرور ادبيات نظام‌مند) ( DOI : 0)
( قاسم آذري آراني - جلال رضائي نور )
4 - تأثیر هویت‌سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ( DOI : 0)
( گیتی کاظمی - محمود رفیعی )
5 - بررسی تأثیرات متقابل میان هوش‌تجاری، رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران ( DOI : 0)
( رضا آقائی - ميلاد آقايي )
6 - تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک‌های خصوصی با میانجی‌گری کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه) ( DOI : 0)
( سحر سرخوندی - راحله زینی وند - سید حامد فیض جوادیان )
7 - ارزش‌گذاري دانش در انتقال دانش بين‌سازماني مطالعه موردي: خوشه صنعتي سفال لالجين ( DOI : 0)
( پروانه سموئی - حمیدرضا دزفولیان )
8 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت صنایع دانش‌بنیان ( DOI : 0)
( حمزه امین طهماسبی - مهسا حامی )