آخرین شماره


شماره 1 سال 17
زمستان 1399
دانلود فایل

1 - تجزیه و تحلیل نحوه همکاری شرکت‌های نوپا (استارتاپ) با شرکت‌های بزرگ ( DOI : 0)
( مجتبی ناهید - محمد حسن مقدسی )
2 - دانشگاه کارآفرین؛ آموزش عالی پایدار و منسجم اهرمی در مسیر توسعه پایدار ( DOI : 0)
( حسین صمدی میارکلائی - حمزه صمدی )
3 - تاثیر سیستم مدیریت اطلاعات بر افزایش بهره وری شرکت های مهندسی تجهیزات برق و الکترونیک ( DOI : 0)
( محمدرضا زاهدی - مینا حاجیلو - میثم امیری‌کیا )
4 - استخراج و تدوین معیارهای ارزیابی شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در مراکز رشد فناوری براساس مدل BSC ( DOI : 0)
( ایمان شریعت - رضا قنبری - سید موسی سیادتی - سعید صدیق )
5 - رتبه¬بندی شاخص¬های انتخاب تامین¬کنندگان جهت برون¬سپاری خدمات تحت شرایط عدم¬اطمینان ( DOI : 0)
( مصطفی ابراهیم پور ازبری - محسن اکبری - کرامت غلامی - عاطفه عبدالهی )
6 - بررسی نقش تکنولوژی های طراحی رایانه ای در تامین اهداف توسعه پایدار در زمینه طراحی معماری مورد پژوهی: کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ( DOI : 0)
( محمدحسین عزیزی بابانی - افسانه زرکش - محمدرضا بمانیان )
7 - بررسی تاثیر صادرات و مدیریت تحول بر چابکی در شرکت فولاد خوزستان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش با رویکرد تحلیل مولفه هاي اصلی (PCA) ( DOI : 0)
( محمد صادق سبط الشیخ انصاری - سارا هوشمندی - مجید طولابی )