آخرین شماره


شماره 3 سال 16
تابستان 1399
دانلود فایل

1 - توسعه مدل مبتنی بر کاربردهای پورتال اطلاعاتی سازمانی در فضای کاری شرکت‌های ‌فعال در تجارت‌الکترونیک ( DOI : 0)
( لیلا ملک پور - امیررضا کنجکاومنفرد - سعید سعیدا اردکانی )
2 - کلان‌داده‌های مبتنی بر اینترنت‌اشیاء از چشم‌انداز کشاورزی هوشمند ( DOI : 0)
( بهاره جمشیدی - حسین دهقانی سانیج )
3 - عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش جهت پیاده‌سازی مدیریت‌دانش مطالعه موردي: سازمان مرکزي يکی از بانک هاي کشور ( DOI : 0)
( ناصر صفایی - پریسا جمالی )
4 - مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک ( DOI : 0)
( الهه بذرافشان - مهدی گودرزی )
5 - تأثیر قابلیت‌های ضروری بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ( DOI : 0)
( مجید نمکیان - امیدعلی کهریزی )
6 - طراحی مدل الگوی مناسب همکاری جهت رابطه میان دو سازمان همکار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بر مبنای مدل BOCR ( DOI : 0)
( مرتضی عباسی - سیمین محبی آشتیانی - محمدحسین کریمی گوارشکی - فاطمه صابریان )
7 - ارائه چارچوب رتبه‌بندی معیارهای انتخاب تأمین‌کننده راهبردی (مورد مطالعه: شرکت فولاد آلیاژی یزد) ( DOI : 0)
( محمد علی سنگبر - فاطمه جاویدی - کریم گل محمدی - رسول عباسی )