آخرین شماره


شماره 4 سال 9
پاییز 1392
دانلود فایل

1 - نقش و جايگاه اقتصاد دانش‌محور بر شکل‌گيري مناطق ويژه علم و فناوري؛ مطالعه موردي اقتصاد ايران ( DOI : 0)
( روح اله شهنازی - هما موذن جمشيدي - نعمت اله اکبری )
2 - بررسي و تحلیل اثرات شهرک علم و فناوري اصفهان بر توسعه اقتصادي منطقه ( DOI : 0)
( رمضانعلي شورمیج - مهسا اسدي عزيزآبادي )
3 - رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکت‌های وابسته به مراکز رشد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی؛ مطالعه موردي پارک علم و فناوری یزد ( DOI : 0)
( سيد حبيب اله میر غفوری - حسین صيادي تورانلو - مریم کریمی نیا )
4 - تبیین روش‌هاي تأمين مالي طرح‌هاي کارآفرينانه مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران ( DOI : 0)
( حسنعلی آقاجانی - محسن عباسقلی پور - محدثه فهیمی راد )
5 - رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر پذيرش تدارکات الکترونيکي در سازمان به روش آماري و تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي بررسي موردي شرکت راه آهن ج.ا.ا. ( DOI : 0)
( فرزانه پورکیانی - داوود وحدت - رضا عسکری مقدم - اسلام ناظمی - علیرضا داداشی )
6 - بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان ( DOI : 0)
( حمیدرضا عليپور شيرسوار - عفت مرزبان مقدم )
7 - مروري بر مدل‌هاي خطي تجاري‌سازي ( DOI : 0)
( آیدا متین - شادی محمدزاده )
8 - ارائه يك چارچوب مفهومي به منظور شناسایی ابزارهای مناسب برای تدوین راهبرد نوآوری به کمک یکپارچه‌سازی قابلیت‌ها و روش‌های تصمیم‌گیری نوآورانه ( DOI : 0)
( فرهاد شاهمیری - ناصر امن پور )