آخرین شماره


شماره 3 سال 9
تابستان 1392
دانلود فایل

1 - بررسي مقايسه اي تأثير نوآوري بر نابرابري درآمد کشورهاي اوپک و کشورهاي منتخب توسعه‌يافته ( DOI : 0)
( ابولفضل شاه آبادی - سارا ساری گل )
2 - بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان ( DOI : 0)
( آیت اله ممیز - سیده عاطفه قاسمی - سیده فاطمه قاسمی )
3 - نقش رویکرد نوآوری باز بر کسب هوشمندی فناوری ( DOI : 0)
( کامران فیضی - سید کمال طباطبائیان - حسین خسرو پور )
4 - تحليل سيستم مديريت دانايي با استفاده از رويكرد فناوري و رويكرد منابع انساني ( DOI : 0)
( ساره خزائلی - ندا سادات خواسته - امیر البدوی )
5 - مدل ‌های کسب و کار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری ( DOI : 0)
( منوچهر منطقی - فاطمه ثاقبی سعیدی )
6 - رهبری در مهندسی؛ رویکردی جهت بهبود مدیریت شرکت‌ های نوپای دانش‌بنیان ( DOI : 0)
( حسین فخاری - داود سلمانی )
7 - نظريه‌ها و الگوهاي ارتباط ميان دانشگاه‌ها و صنعت در اقتصاد دانش‌بنيان ( DOI : 0)
( حمزه صمدي ميارکلائي - حسین صمدي ميارکلائي )