آخرین شماره


شماره 1 سال 9
زمستان 1391
دانلود فایل

1 - عوامل موثر بر توليد صنايع با فناوري برتر در اقتصاد دانش محور (رهيافت panel data به روش GLS) ( DOI : 0)
( روح اله شهنازی )
2 - بررسی نقش دولت در بهبود روند ایجاد و توسعه کسب وکارهای دانش‌ بنیان ( DOI : 0)
( نجمه اکبرزاده - احسان شفیع زاده )
3 - تاثير سرريز فناوري ناشي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر عملکرد بخش صنعت ( DOI : 0)
( ابولفضل شاه آبادی - سیدآرش ولی نیا - زهرا انصاری )
4 - جايگاه تجاري سازي در مديريت نوآوري و معرفي عمده مدلهاي تجاري سازي در حوزه صنايع پيشرفته ( DOI : 0)
( جهانگیر یدالهی فارسی - زهرا کلاتهایی )
5 - تجاري سازي موفق فناوري با رويکرد تيمي ( DOI : 0)
( مصطفی بغدادی - مرضیه شاوردی )
6 - مقايسه تطبيقي ميزان به کارگيري عوامل موثر در انتقال فناوري با رويکرد MCDM (مطالعه موردي شرکتهاي صنعت فولاد) ( DOI : 0)
( صدیق رئیسی - محمود مهدی زاده - هادی حیدری قره بلاغ - مجتبی پیرهادی )
7 - مکان يابي خوشه هاي علم و فناوري به روش تحليل سلسله مراتبي و با استفاده از سيستم اطلاعات مکاني (مطالعه موردي خوشه علم و فناوري يزد) ( DOI : 0)
( حسین رحیمی - مسعود نیک سیرت )