آخرین شماره


شماره 2 سال 8
بهار 1391
دانلود فایل

1 - پیاده سازی جدول SWOT برای پارک های علم و فناوری و تعیین بهترین استراتژِی جهت نیل به اهداف با استفاده از ANP فازی ( DOI : 0)
( مهدی یوسفی نژاد عطاری - انسیه نیشابوری جامی )
2 - شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پارک علم و فناوری خراسان رضوی ( DOI : 0)
( آرمان بهاری - بهنوش مودی - نورمحمد یعقوبی - سید حسن علم اهدایی )
3 - کاربرد شناسایی دوره عمر سازمان در انتخاب راهبردهای اکتساب فناوری ( DOI : 0)
( مهرداد شفیعی )
4 - رابطه جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي با نوآوري ايران در مقايسه با کشورهاي سند چشم انداز ( DOI : 0)
( ابولفضل شاه آبادی - نیما نیلفروشان )
5 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر در میزان آمادگی دانشگاهها برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش ( DOI : 0)
( حسینعلی حسن پور - حسین جهانشاهی - مسعود احمدی قواقی - حمزه دانش پایه )
6 - نقش حقوق مالکیت فکری در نوآوری کشورهای در حال توسعه ( DOI : 0)
( ندا گرشاسبی نیا - کمر الدین بدری ویج )
7 - دسترسی عمومی به اطلاعات اختراع در ايران: چرايي و چگونگی ( DOI : 0)
( سید کامران باقری - مریم کبریایی - حمید عزیزی مرادپوری )
8 - همکاریهای فناورانه ؛ مفاهیم کلیدی و عوامل موفقیت ( DOI : 0)
( رضا انصاری )