آخرین شماره


شماره 4 سال 10
پاییز 1393
دانلود فایل

1 - رتبه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد بر اساس شاخص‌های EFQM ( DOI : 0)
( میثم جعفری اسکندری - علیرضا علی احمدی - غلامحسین خالقی - محمدحسن کامفیروزی )
2 - تحليل سياست‌هاي پارک تحقيقات و فناوري و مؤلفه‌هاي مؤثر بر آن مطالعه موردي: پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن ( DOI : 0)
( علی حاجی غلام سریزدی - منوچهر منطقی - سید سعید هاشمی )
3 - نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت ( DOI : 0)
( مصطفی صفدری رنجبر - منوچهر منطقی - غلامرضا توکلی )
4 - تبیین دوسوتوانی سازمانی به‌عنوان مفهومی نوین در مدیریت سازمان‌های دانش‌بنیان ( DOI : 0)
( محمود مرادی - مصطفی ابراهیم پور ازبری - یعقوب ممبینی )
5 - مروری بر قوانین و مقررات علم و فناوری و ارتباط با نوآوري ( DOI : 0)
( محمدرضا عطارپور - سید حبیب الله طباطبائیان )
6 - بررسی سطح ریسک بالقوه بر میزان موفقیت بازمهندسی فرايندهای کسب و کار در شرکت‌های کوچک و متوسط ( DOI : 0)
( محسن شفیعی نیک آبادی - هانیه فرحمند - عطیه درخشان - فاطمه رضایی )
7 - الگوی ترجمه دانش از تحقیقات تا صنعت؛ مطالعه موردی یکی از مراکز تحقیقاتی صنایع دفاعی ( DOI : 0)
( یوسف نعیمائی عالی - حسینعلی حسن پور - مهدی مغان - جهانبخش ممبینی - سهیل امامیان )
8 - توسعه مدل فرايندي مديريت دانش مشتري با استفاده از سيستم‌های مديريت ارتباط با مشتری ( DOI : 0)
( مریم عاشوری - مونا شریف خانی - محمدجعفر تارخ )