آخرین شماره


شماره 2 سال 7
بهار 1390
دانلود فایل

1 - ارزيابي ميزان موفقيت فرايند انتقال فناوري و تعيين بهترين روش انتقال فناوري با مدل AHP؛ مطالعه موردي صنايع آذرآب ( DOI : 0)
( عباس خمسه - آزاده آزادی )
2 - مديريت نوآوري با رويکرد بنگاهي؛ همراه با تحليل مقايسه‌اي شرکت‌هاي ژاپني و کره‌اي ( DOI : 0)
( جعفر باقری نژاد - فهیمه سادات حسینی بهارانچی )
3 - بررسي شاخص‌هاي فردي مؤثر مديران شرکت‌هاي فناور نوپا ( DOI : 0)
( غلامرضا ملک زاده - آزاده کیانی نژاد )
4 - شناسايي و رتبه‌بندي عوامل حياتي موفقيت در انتقال فناوري سيستم‌هاي اطلاعاتي در صنايع خودروسازي ( DOI : 0)
( منصور ثابتی - سید محمد رضا رضوی )
5 - کارآفريني شرکتي شيوه‌اي براي تجاري‌سازي دستاوردهاي فناورانه سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مستقل ( DOI : 0)
( رضا بندريان )
6 - نقش به‌کارگيري سيستم مديريت فرايند کسب و کار در بهبود عملکرد سازمان‌ها ( DOI : 0)
( حسین صفرزاده - معصومه قریشی )
7 - عوامل مؤثر بر انتشار و گسترش فناوري مديريت دانش مبتني بر وب، مطالعه موردي شرکت مشانير ( DOI : 0)
( ایمان مخلصی - مصطفی ترابی )
8 - عوامل کاهنده اثر شلاقي و نقش کسب و کار الکترونيک بر آن در صنعت خودروي ايران ( DOI : 0)
( لعیا الفت - محسن شفیعی نیک آبادی )