آخرین شماره


شماره 3 سال 7
تابستان 1390
دانلود فایل

1 - تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقيت مدیریت دانش در پارک‌های علم و فناوری ( DOI : 0)
( نسیبه سالاری - داریوش پورسراجیان - محمدصالح اولیاء - شهرام شکوهی )
2 - تحليل تأثير تكنولوژي در كارايي صنايع با رهیافت تحلیل پوششی داده ها ( DOI : 0)
( عزت الله عباسیان - محمدرضا دهقان پور - بابک ده موبد )
3 - طراحی الگویی به منظور بررسی توانمندی های واحد تحقیق و توسعه مطالعه موردی کارخانه شیمیایی مهد تابان(تاژ) بر مبنای مهندسی معکوس ( DOI : 0)
( ندا خادم گرایلی - رضا رادفر )
4 - عوامل موثر بر انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی صنعت پلاستیک ( DOI : 0)
( فرهاد شاه میری - سید رضا سلامی )
5 - بررسی چالش های توسعه محصول جدید(NPD) در بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) (مطالعه موردی صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس) ( DOI : 0)
( رضا طالعی فر - سید حسن حاتمی نسب )
6 - جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها ( DOI : 0)
( عاطفه ذولفقاری - سید رضا حجازی - آرتا فرهودی )
7 - تحلیل اثربخشی پارک‌های علم و فناوری به کمک نتایج فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری ( DOI : 0)
( حمید مهدوی - محمود شیخ زین الدین - لیلا خدابنده )
8 - ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژیک در صنایع فلزی با مدل نیاز تکنولوژیک (تحقیق موردی سازه های فلزی یاسان) ( DOI : 0)
( عباس خمسه - سبکتکین شفقت )