آخرین شماره


شماره 1 سال 7
زمستان 1389
دانلود فایل

1 - شناسايي عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي ( DOI : 0)
( محمود مهدی زاده - هادی حیدری قره بلاغ - یاسر میرزایی )
2 - سياست‌گذاري براي مراكز تحقيق و توسعه براساس فرآيند ايده تا بازار؛ مطالعه موردي صنعت نفت ايران ( DOI : 0)
( سید مهام الدین طباطبایی )
3 - نگاهی به طرح حمایت از گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و برخی کاستی های اجرای آن ( DOI : 0)
( داوود وحدت - علیرضا داداشی )
4 - بررسي نقش تحقيق و توسعه بر بهره‌وري بخش صنعت اقتصاد ايران ( DOI : 0)
( ابولفضل شاه آبادی - امید رحمانی )
5 - اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات در ایران ( DOI : 0)
( اصغر مبارک )
6 - نگاه به علم و فناوری از منظر توسعه: بررسی رابطه نوآوری و نابرابری ( DOI : 0)
( پریسا ریاحی - محمد امین قانعی راد )
7 - مؤلفه‌هاي مؤثر بر پذيرش تجارت الکترونيک از سوي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در بخش کشاورزي ( DOI : 0)
( مریم یزدانی زنگنه - بهمن خسروی پور )
8 - راهبرد برون سپاري، فوايد، مشكلات و چالش ها ( DOI : 0)
( روح اله خداوردی - احسان زهره بجنوردی )