آخرین شماره


شماره 4 سال 6
پاییز 1389
دانلود فایل

1 - شناسايي ابزارها و راه‌كارهاي سنتي مديريت دانش در بنگاه‌ها با سطح تكنولوژي پايين ( DOI : 0)
( سعید حسین رفعتی )
2 - ضرورت نوآوري در اجراي برنامه‌هاي مديريت دانش و مديريت فن آوري اطلاعات در ايران ( DOI : 0)
( محمدرضا عباسی - منوچهر مکی )
3 - استقرار نظام مديريت دانش و ارائه مدل کاربردی در شهرداری تهران ( DOI : 0)
( علی ربیعی - زینب خواجوی )
4 - توسعه تجاري سازي دستاوردهاي علمي از طريق تحقيقات توليد نيمه صنعتي ( DOI : 0)
( رضا مهدی )
5 - بررسي اثر حقوق مالکيت معنوي روي سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي گروه D8 ( DOI : 0)
( محمد حسن فطرس - ابولفضل نجارزاده نوش آبادی )
6 - رويکرد به ميدان آوردن تيم دانش در حل خلاقانه مسايل توسط مدير ارشد دانش ( DOI : 0)
( بهروز ارباب شیرانی - محسن فتح اله بیاتی )
7 - راهكارهاي اساسي در موفقيت برنامه¬ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي ( DOI : 0)
( داوود وحدت - مجید نوازنی )
8 - تحلیل رابطه توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی ( DOI : 0)
( شمس السادات زاهدی - حسن بودلایی - رضا ستاری نسب - علیرضا کوشکی جهرمی )