آخرین شماره


شماره 2 سال 6
بهار 1389
دانلود فایل

1 - چالشهاي اساسي سياستگذاري تکنولوژي‌هاي نوظهور در ايران نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال ( DOI : 0)
( رضا انصاري - سید حبیب الله طباطبائیان )
2 - پيوند سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملكرد؛ سيستم موثر منابع انساني ( DOI : 0)
( سعید حسین رفعتی )
3 - چارچوب فرايندي استراتژي نوآوري در سازمانها با ديدگاه آينده نگاري ( DOI : 0)
( فاطمه ثقفی - کلثوم عباسی شاهکوه - اکبر کاری دولت آبادی )
4 - هوش سازمانی ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور ( DOI : 0)
( غلامرضا ملک زاده )
5 - تعيين معيارهاي کليدي در ارزيابي کسب وکارهاي الکترونيک ( DOI : 0)
( محسن شفیعی نیک آبادی - اعظم جلیلی بولحسنی - سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی )
6 - انتقال فناوري از طريق مدل چرخش مغزها در پارک‌هاي علم و فناوري ( DOI : 0)
( کوروش خسروی - مرتضی راستی برزکی - حمید مهدوی )
7 - بررسي تاثير سرمايه¬گذاري¬هاي فناوري اطلاعات روي رضايت مشتري ( DOI : 0)
( بهتاج رسولی پشته - جعفر باقری نژاد )
8 - مدل مرحله اي نولان، ابزاري براي برنامه ريزي فناوري اطلاعات ( DOI : 0)
( محمد جواد قربانی - عبدالرضا شاکری )