آخرین شماره


شماره 1 سال 6
زمستان 1388
دانلود فایل

1 - مديريت استرس مبناي ارتقاء بهره‌وري دانشگران ( DOI : 0)
( اسداله نجفی )
2 - نقش نوآوري سازماني در پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکت‌هاي مادر در صنعت خودرو ( DOI : 0)
( محسن شفیعی نیک آبادی - اعظم جلیلی ابوالحسنی - علی خاتمی فیروزآبادی )
3 - مقایسه‌ای میان نهاد‌های موثر در سیاست علم و فناوری در ایران و کشور‌های منطقه چشم‌انداز ( DOI : 0)
( مصطفی تقوی - یاسر خوشنویس )
4 - پيشنهاد ايجاد سيستم نوآوري ملي در صنايع هواپيمايي ايران با توجه به بهينه گزيني کشور‌هاي روسيه‌، ژاپن و برزيل ( DOI : 0)
( امین ترکمان )
5 - تاثیر بهینه تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تامین ( DOI : 0)
( هادی حیدری قره بلاغ - سعید محب ربانی - حسام زند حسامی )
6 - بررسي نقش فناوري اطلاعات در استقرار مديريت ارتباط با مشتري به صورت الکترونيکي (eCRM) ( DOI : 0)
( محمد حسین جراحی - سعید اردکانی - محمد زارعیان )
7 - ارايه مدل اجرايي پنجره واحد بنگاه¬هاي کوچک ومتوسط در ايران: رويکرد مشارکت دولتي- خصوصي ( DOI : 0)
( سید مهدی سادات رسول - حسن طالبی )