آخرین شماره


شماره 4 سال 4
پاییز 1387
دانلود فایل

1 - بررسي عوامل موفقيت شرکت‌هاي دانش محور ( DOI : 0)
( حمید مهدوی - مرتضی راستی برزکی - محسن فتح اله بیاتی )
2 - مدل فرآيندي تجاري سازي دانش فني محصولات شيميايي ( DOI : 0)
( ساسان صدرایی - احمد موسائی )
3 - بررسی ایجاد شبکه‌ای ‌بین شرکتهای دانش‌محور به کمک مدل منشور ( DOI : 0)
( احسان گلشیری )
4 - نقش اينترنت در استراتژي¬هاي رشد موسسه¬هاي کوچک و متوسط (SME) ( DOI : 0)
( سعید صحت - مونا عبداله پور )
5 - بررسي تاثيرات جهاني شدن R&D بر توسعه تکنولوژي و نوآوري ( DOI : 0)
( رضا رادفر - عباس خمسه )
6 - بررسي برنامه‌ها و سياست‌هاي انتشار فناوري در کشور ترکيه ( DOI : 0)
( ناصر نوروزی - فرهاد شاه میری )
7 - خودمختاري فناوری، يا انفعال در برابر رويکرد فناورانه ( DOI : 0)
( مصطفی تقوی - یاسر خوشنویس )