آخرین شماره


شماره 1 سال 11
زمستان 1393
دانلود فایل

1 - طراحی مدل انتقال فناوری و دانش نانو در ايران به روش دلفي فازي ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.01.001)
( سعیده شکوهی )
2 - تحلیل نیروهای عامل بر دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی؛ رویکرد میان‌رشته‌ای ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.01.002)
( امین پژوهش جهرمی - جواد پورکریمی )
3 - سیستم‌های هوشمندی کسب و کار و تحول‌گرایی مدیران در شرکت‌های کوچک و متوسط ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.01.003)
( فرشته سلطانی )
4 - نقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت¬های بازاریابی؛ مطالعه موردی شرکت¬های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.01.004)
( پیمان اخوان - مریم دهقانی )
5 - بررسي شاخص بين‌المللي حقوق مالکيت در ايران و کشورهاي منطقه منا ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.01.005)
( سعید کیان پور )
6 - ارائه¬ چارچوبی برای تعیین اولویت‌های برنامه¬ریزی در پارک‌های علمی با استفاده از روش دیماتل فازی؛ مطالعه موردی پارک علم ¬و ¬فناوری شیخ ¬بهایی ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.01.006)
( محمد ابراهیم صادقی - علی اصغر سعد آبادی - سعید میرزا محمدی - محمد مهدوی مزده )
7 - رتبه¬بندی عوامل مؤثر در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکت¬های دانش¬بنیان؛ مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.01.007)
( محبوبه حقی - مرتضی راستی برزکی - حمید مهدوی )
8 - الگوی ساختاری ابعاد فعالیت‌های مدیریت فناوری و اثربخشی سازمانی؛ مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.01.008)
( رضا انصاري - علی اکبر عابدی شربیانی - جواد شاه محمدی )