آخرین شماره


شماره 3 سال 11
تابستان 1394
دانلود فایل

1 - نقش سرمایه‌گذاری جمعی در تأمین سرمایه کارآفرینان نوپا ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.03.001)
( سجاد عساکره - سعید زرندی - محسن افشارپور )
2 - ارائه یک ساختار فرآیند تحلیل شبکه‌ای برای انتخاب سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی در محیط فازی ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.03.002)
( حجت‌اله حميدي )
3 - بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.03.004)
( نرگس خنده رو - تورج صادقی - غلامرضا ملک زاده )
4 - تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده توسط پارک های فناوری بر عملکرد رشد و نوآوری شرکت های مستقر(مورد مطالعه پارک فناوری پردیس) ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.03.006)
( محسن شفیعی نیک آبادی - سعيده قوچکانلو )
5 - عوامل موثر بر نوآوری پذیری صنعت اپراتوري تلفن همراه در گذار به سمت موبایل باند پهن؛ مورد مطالعه کشور ايران ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.03.003)
( بیتا کمالی - حجت‌اله حاج حسینی - مهدی الیاسی )
6 - اثرات اقتصادی مناطق ویژه ی علم و فناوری بر توسعه ی منطقه ای: مطالعه موردی سيليکون والي ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.03.005)
( روح اله شهنازی - زهرا دهقان شبانی )
7 - نقش توسعه كارآفريني در ارتقاي بهره‌وري نیروی‌کار: مقایسه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.03.007)
( علیرضا امینی - سیدآرش ولی نیا - یونس سلمانی - زهرا انصاری )
8 - بررسی تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریّتی در مؤفّقیّت شرکتهای دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان) ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.03.008)
( مرتضی اسدپور - مهناز کارگر )