آخرین شماره


شماره 4 سال 11
پاییز 1394
دانلود فایل

1 - ارزیابی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) با به‌کارگیری مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی دلون و مکلین؛ مطالعه موردي: شرکت ایران خودرو ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.04.001)
( آناهیتا صفاجو - مهدی رضائی خطیر - سجاد شکوهيار )
2 - بکارگيري فناوري راديوشناسه (RFID) مکانيزمي براي مديريت زنجيره عرضه محصولات فاسدشدني ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.04.002)
( فاطمه ذبیحی - مرتضی خاکزار بفروئی )
3 - مروری بر ادبیات اقتصاد دانش‌بنیان: از شکل‌گیری تا عمل؛ مطالعه موردی: بررسی وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در ایران ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.04.003)
( عبداله علم خواه - مهدی صادقی شاهدانی )
4 - ارزيابي وضعيت بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات از حيث مؤلفه‌هاي مديريت فناوري؛ مطالعه تطبیقی ایران با 35 کشور منتخب ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.04.004)
( وحید ضرابی - بهرام صلواتی سرچشمه - ايمان محمدیان خراسانی - معصومه مداح )
5 - ارائه الگوی مفهومی بهره‌وری نیروی انسانی با تلفیق رویکرد اسکاپ- کارت امتیازی متوازن ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.04.005)
( رضا آقائی )
6 - شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و رویکرد BPMS؛ مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان یزد ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.04.006)
( مجتبی قلی پور - محمدعلی وحدت زاد - محمدصالح اولیاء - حسن خادمی زارع )
7 - بررسي تأثير کيفيت زندگي کاري بر شکل‌گيري رفتار تسهيم دانش در يک مرکز مخابراتي در ايران ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.04.007)
( سید مهدی حسینی سرخوش - پیمان اخوان - محسن گرمابدری )
8 - سنجش شاخص دستيابي به فناوري و نوآوري در ايران در مقايسه با کشورهاي جهان ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.04.008)
( سعید کیان پور - علیرضا صالحی )